NORTEK-Laboratoriet AB
Nordisk Ortodonti Teknik


Första sidan
Leveransinformation
Kontakta oss
Om företaget
Kartotek
Våra leverantörer
Normedentia

Avser:
Ortodotiskt apparatur
Funktionskäkortopedisk apparatur
Anisnarkappararatur
Bettfysiologsk behandlingsapparatur

Leveranstid:
5-10 dagar. Kontakta oss gärna i brådskade fall.

Leveransvillkor:
DR:s leveransvillkor gäller (Dentallaboratoriernas Riksförening).

Följesedel:
Utfärdas och medföljer varje arbete.

Fakturering:
Månadssammandrag.

Betalningsvillkor:
30 dagar netto.

Dröjsmålsränta:
Enligt räntelagen, 8%  diskonto.

Läkemedelsverkets förskrifter:
Vi garanterar att våra produkter uppfyller Läkemedelsverkets förskrifter om medicintekniska produkter (LVFS 2001:6) och lagen (1993:584) samt produkter (LVFS 2001:6) och lagen (1993:584) samt förordning (1993:876, senaste ändring 2001:552).

Vårt registreringsnummer: 344-388
Ingående material är CE- märkta.

Bilder från våra lokaler