NORTEK-Laboratoriet AB
Nordisk Ortodonti Teknik


Första sidan
Leveransinformation
Kontakta oss
Om företaget
Kartotek
Våra leverantörer
Normedentia
Nortek Laboratoriet AB 1975-2015 ~ 40 år i ortodontins tjänst.

Nortek Laboratoriet AB etablerades i Malmö 1974 av Tandtekniker Hans-Ove Persson tillsammans med flera medarbetare som efter formell utbildning till tandtekniker även fått specialutbildning inom ortodonti och bettfysiologi vid UMAS Käkcentral och laboratorium i Malmö.

Under denna tidsperiod av 40 år har personalen på laboratoriet framställt ortodontisk och bettfysiologisk apparatur åt tandläkare vid universiteten, högskolor, folktandvårdens specialist- och distriktkliniker samt till privattandläkare inom både Sverige och internationellt.
I egenskap av medlemskap i organisationer såsom i Sveriges Tandteknikerförbund, Sveriges Ortodontitandtekniker Förening och GK, Gesselschaft für Kieferorhopädische Zahntechnik upprätthåller vi högsta möjliga kunskapsnivå i både nuet och i framtiden genom deltagande i fortbildningskurser.

Efter genomgången kvalitetsutbildning i regi av NIOM och Den Norske Veritas har vi i vårt uppbyggda kvalitets och miljösystem kunnat anpassa kvalitet, kvantitet och prisnivå till en dynamisk relation i produktionsprocessen så att vi slutligen ska kunna uppfylla alla våra kunders speciella önskemål och beställningar.

Nortek Laboratoriet AB befinner sig i lokaler i egen fastighet där vi kunnat skapa en unik arbetsmiljö i ett modernt och välutrustat laboratorium för fem till sex anställda.

Med fokus på kommunikationen mellan oss och våra kunder är vi lyhörda för synpunkter och kritik vilket då kan ge upphov till ständiga förbättringar av både tekniker och material.
Naturligtvis är vi glada för att få lämna ytterligare information om oss och våra produkter.

Väl mött
H-O Persson


Bilder från våra lokaler